Ahjumehe leht on uuenenud ja asub uue ärinimega aadressil:  http://www.kyttesepp.ee

Olen erinevaid kütteseadmeid, põhitegevusalana, konstrueerinud ja ehitanud juba aastast 2003. Aastate jooksul on läbitud hulgaliselt koolitusi ja oman ka kehtivat kutsetunnistust.Eelkõige on aga kogemused, pidev erialane praktiseerimine ja täiendõpe andnud eeldused, tarbija põhilistele ootustele vastava, kütteseadme valmistamisele.

Pottsepatöödele lisaks teostan küttesüsteemide hooldust ja kontrolli, pakkudes ahjumeistrina ka korstnapühkimise teenust.

 

Kompleksteenus, mida pakun, hõlmab kliendi vajaduste väljaselgitamist, toote tutvustust, parimate võimalike lahenduste pakkumist, kütteseadmete konstrueerimist ja ehitust. Võimalusel vana küttekolde restaureerimist või renoveerimist, samuti iga-aastast hooldust ehk korstnapühkimiseteenust, kasutades selleks kaasaegset tehnikat, võimalikult kvaliteetse töö tagamiseks.

Kontakt

Tanel Sepp
Tel: 56681555, 6851681,
E-post: tanel@ahjumees.ee

AHJUMEES  OÜ
Reg.kood 11713594
A/a  EE302200221047002510 SWEDBANK